Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Innsjøer over hele verden varmes opp av klimaendringene. Det truer ferskvannsforsyningenr og økosystemer, ifølge en studie som spenner over seks kontinenter.

Det er mye mer av den bromerte flammehemmeren deka-BDE i urbane gråmåker enn det som er funnet i måker fra mer avsidesliggende strøk.

Global oppvarming frigjør miljøgifter fra fordums tid og fører dem til Ganges, hinduismens hellige elv.

I dag seiler de to flåtene Rahiti Tane og Tupac Yupanqui fra Lima i Peru. Går alt som det skal, når de Påskeøya 15. desember. 

Dagens vurderinger av risikoen ved medisinbruk i havbruksnæringen fanger ikke opp langtidsvirkninger i tilstrekkelig grad, mener forskere.