Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Etter årets milde vinter ser det ut til at den fremmede arten stillehavsøsters igjen er på fremmarsj i Oslofjorden. Spis dem! oppfordrer forskerne.

Stillehavsøsters og andre fremmede arter inntar Oslofjorden. Forskere har undersøkt de mest effektive metodene for å kartlegge hvilken effekt de nye artene har på økosystemene de bosetter seg i.

Tare-iskrem eller kloakkrensende blåskjell? Kystøkosystemene gir oss et hav av goder og muligheter. Skal de fortsette med det må vi ta godt vare på dem. 

Den er kanskje stum, men stillehavsøstersen lager likevel bråk i norske farvann. Kanskje blir løsningen at vi må spise den.

Det kommer mer plast ut på åkrene enn i havet. Likevel vet vi mindre om hvilke konsekvenser mikroplasten har på landbruket.