Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Fra å ha vært en stinkende, algebegrodd innsjø på 70-tallet, er den økologiske tilstanden nå blitt god igjen. Men hva skjer med Mjøsa når klimaet endrer seg?

Etter årets milde vinter ser det ut til at den fremmede arten stillehavsøsters igjen er på fremmarsj i Oslofjorden. Spis dem! oppfordrer forskerne.

Badevannet blir varmere og Stillehavsøstersen trives godt. Men hvor kommer den egentlig fra?

Inne i Miljøprøvebanken finnes det tusenvis av prøver fra norsk plante- og dyreliv. Prøvene kan brukes av framtidens forskere for å kartlegge hvordan miljøgifter har spredd seg i naturen. 

Stillehavsøsters og andre fremmede arter inntar Oslofjorden. Forskere har undersøkt de mest effektive metodene for å kartlegge hvilken effekt de nye artene har på økosystemene de bosetter seg i.