Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Ålegrasenger og tareskog er bra å ha langs kysten. Men hvor verdifulle er de egentlig for oss mennesker?
Avfallsstoffer fra landbasert fiskeoppdrett kan brukes som gjødsel eller til biogass. Samtidig fjerner man et potensielt miljøproblem.

Legemidler som brukes for å holde lakselus unna oppdrettsanleggene, kan ha større effekt enn antatt på andre arter.

Fisk fra alle verdenshav inneholder miljøgifter. Den gode nyheten er at konsentrasjonene blir mindre, også i Norge.

Invasjonen av kongekrabben i Finnmark har gitt en betydelig kommersiell fangst. Men krabbene utrydder bestander av bunndyr i sin jakt på mat.