Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Korleis kan konsentrasjonen av kvikksølv i torsk auka når det samstundes er mindre utslepp av miljøgifta? No trur forskarar at dei har løysinga på gåta.

Etter årets milde vinter ser det ut til at den fremmede arten stillehavsøsters igjen er på fremmarsj i Oslofjorden. Spis dem! oppfordrer forskerne.
Plantevernmidler risikovurderes vanligvis enkeltvis, men kombinasjonen av dem kan gi uante og uønskede effekter.

Den grønne kråkebollen trekker nordover og baner vei for tareskogens retur til Trøndelag og Nordland. Men faren er ikke over. Den røde fetteren har gjort sitt inntog.

Deepwater Horizon-ulykken førte til store skader på livet i store havområder. Nå kommer den første store forskningsoppsummeringen.