Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Én av de viktigste metodene er å la naturen gjøre så mye som mulig av jobben selv, forteller forskere fra NIVA. 

Ferskvann i Norge, Sverige og Finland blir stadig brunere, til fortvilelse for drikkevannsprodusentene.

Norske overvåkning av miljøgifter i innsjøer har bidratt til at EU vil forby enkelte stoffer i hudpleieprodukter.

Det kommer mer plast ut på åkrene enn i havet. Likevel vet vi mindre om hvilke konsekvenser mikroplasten har på landbruket.

Ferske prøver i Amundsenhavet ved Sydpolen viser at en betydelig andel av blyet der stammer fra naturlige kilder.