Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Spør en forsker:

Kan mikroplast ende opp på middagstallerkenen? Og hvor mye av det finnes i havene våre? Dette vet vi – og dette vet vi ikke om mikroplast.

Fra å ha vært en stinkende, algebegrodd innsjø på 70-tallet, er den økologiske tilstanden nå blitt god igjen. Men hva skjer med Mjøsa når klimaet endrer seg?

Inne i Miljøprøvebanken finnes det tusenvis av prøver fra norsk plante- og dyreliv. Prøvene kan brukes av framtidens forskere for å kartlegge hvordan miljøgifter har spredd seg i naturen. 

Moglegheitene er mange for kystnæringa i Agder, ifølgje ny rapport. Dei kan blant anna satse på ny oppdrettsteknologi, turisme og hausting av nye artar som stillehavsøstersen.

Badevannet blir varmere og Stillehavsøstersen trives godt. Men hvor kommer den egentlig fra?