Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Moglegheitene er mange for kystnæringa i Agder, ifølgje ny rapport. Dei kan blant anna satse på ny oppdrettsteknologi, turisme og hausting av nye artar som stillehavsøstersen.

Badevannet blir varmere og Stillehavsøstersen trives godt. Men hvor kommer den egentlig fra?

Tare-iskrem eller kloakkrensende blåskjell? Kystøkosystemene gir oss et hav av goder og muligheter. Skal de fortsette med det må vi ta godt vare på dem. 

Om Kina lykkes med å få slutt på kvikksølvforurensningen har stor betydning for verdenssamfunnet. Norske forskere bistår utslippsgiganten i prosessen.

Stillehavsøsters og andre fremmede arter inntar Oslofjorden. Forskere har undersøkt de mest effektive metodene for å kartlegge hvilken effekt de nye artene har på økosystemene de bosetter seg i.