Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Stillehavsøsters og andre fremmede arter inntar Oslofjorden. Forskere har undersøkt de mest effektive metodene for å kartlegge hvilken effekt de nye artene har på økosystemene de bosetter seg i.

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Én av de viktigste metodene er å la naturen gjøre så mye som mulig av jobben selv, forteller forskere fra NIVA. 

Ferskvann i Norge, Sverige og Finland blir stadig brunere, til fortvilelse for drikkevannsprodusentene.

Norske overvåkning av miljøgifter i innsjøer har bidratt til at EU vil forby enkelte stoffer i hudpleieprodukter.