Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Ti gauper i Nord-Troms og Finnmark er i løpet av de siste fjorten dagene merket med GPS-sendere. Slik skal forskere få mer kunnskap om antallet gauper og om hvordan de jakter på og dreper rein.