Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Buss vil være det beste for både villrein og besøkende til turisthytta Snøheim på Dovrefjell.
Forskere har telt antallet småkryp i en tropisk regnskog. Dermed kan de også svare på spørsmålet: Hvor mange arter finnes det på jorda?
Eldgamle, kulturskapte lauvtrær og tilhørende rødlistearter trues av store hjortebestander på Vestlandet.
For mange rein på beitene i Finnmark gir mange små og svake dyr. Disse blir lett tatt av rovdyr. Erstatningsreglene bidrar til å opprettholde problemet, ifølge forskere.
Ærfuglen på Svalbard drar fordel av et varmere klima og av aktive dunvær, fuglevær der en sanker dun.