Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Mildere vintre fører til at mange fuglearter endrer trekkmønster, og tar i bruk nye overvintringsområder. Dagens verneområder for fugler tar ikke høyde for de raske endringene.

Varmt og fuktig klima får permafrosten i de unike palsmyrene til å tine. Nå er mange av dem i ferd med å forsvinne for godt.

Tanavassdraget består av mange ulike laksebestander, og flere av disse har gått dramatisk ned. En ny kartlegging gir grunnlag for bedre forvaltning av et av verdens største laksevassdrag.

Kongeørnene i Norge fikk mange flere flyvedyktige unger i år enn i fjor.

Hadde julenissens reinsdyr vært ekte, er det ikke sikkert at julegavene ville kommet fram i år. Ekte reinsdyr kan nemlig ikke fly, og blir stoppet av juletrafikken over fjellet.