Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Forskere kartlagt dyrelivet i dammer, tjern og innsjøer over hele landet. Resultatet er intet mindre enn 14 nye norske hoppekrepsarter, flere av dem er også nye for vitenskapen.

Kraftselskap skal sørge for laksen får det like bra som før vassdraget ble regulert, samtidig som de utvider vannkraftverket.

Et par år etter at et ulvepar slo seg ned i Østmarka like ved Oslo er byens innbyggere fortsatt like positive til ulv. På motsatt side av marka har oppfatningene gått i betydelig mer negativ retning.

Forskere vil ha din hjelp for å få undersøkt flere av revene som årlig blir drept i Oslo-trafikken. Det kan avsløre farlige miljøgifter i tett befolkede områder. 

Når brunbjørnen gjør sitt fornødne ute i skogen, legger den igjen DNA som forteller mye om dens liv og historie. Nå kan du delta i innsamlingen av bjørnebæsj over hele Norge.