Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Horder av døde humler under blomstrende lindetrær i sommer har vakt både bekymring og undring. Hvorfor dør egentlig disse humlene? Teoriene er mange, men foreløpig mangler forskerne sikre svar.

Vannkraft er den mest effektive av alle energiproduksjoner. Modernisering av gamle vannkraftverk gir aller mest energi tilbake for innsatsen.
Leven fra turister og forskere kan stresse sjøfuglene så de forlater reiret. Sommermånedene er høysesong for både hekking og fjellturisme.

For første gang på flere år meldes det nå om mye rype i fjellet - iallefall i Sør-Norge. 

Viktige leveområder for arter har gått tapt langs elven Gaula de siste 70 årene på grunn av gjengroingen.