Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Villaks med mye genetisk påvirkning fra oppdrettslaks er både yngre og mindre når den blir kjønnsmoden enn villaks som har lite oppdrettslaks i slekta.

Gårder som tar hensyn til pollinerende insekter vil kunne høste mer av markens grøde.

Horder av døde humler under blomstrende lindetrær i sommer har vakt både bekymring og undring. Hvorfor dør egentlig disse humlene? Teoriene er mange, men foreløpig mangler forskerne sikre svar.

Ålen bruker mye lengre tid på den lange, farefulle ferden til gyteområdene i Sargassohavet enn det forskere tidligere har trodd. 

Gjennom merking og gjenfangst håper man å finne ut hvordan man skal sikre at sjeldne sommerfugler overlever.