Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Nordmenn har positive tanker om den ekte, ville ulven, viser ny forskning. Men det strides om ulvens plass og tilhørighet.

Ålen bruker mye lengre tid på den lange, farefulle ferden til gyteområdene i Sargassohavet enn det forskere tidligere har trodd. 

Vannkraft er den mest effektive av alle energiproduksjoner. Modernisering av gamle vannkraftverk gir aller mest energi tilbake for innsatsen.

Nå er det registrert til sammen 200 gaupefamilier i Norge og Sverige. Det er rundt 1150 dyr. Se kart med oversikt over alle familiene.

Nett-TV:

Denne animasjonsfilmen forklarer hva som skjer i kroppen til villrein som er smittet av den dødelige sykdommen.