Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Nylig ble det gjort et uvanlig funn i en ulvebæsj som skulle til DNA-analyse. I skiten lå en bendelorm på hele én meter.

Kunstige overvintringsplasser kan gjøre det lettere for storsalamanderen å overleve den norske vinteren.

Viktige leveområder for arter har gått tapt langs elven Gaula de siste 70 årene på grunn av gjengroingen.

Forskere har telt antallet småkryp i en tropisk regnskog. Dermed kan de også svare på spørsmålet: Hvor mange arter finnes det på jorda?
Leven fra turister og forskere kan stresse sjøfuglene så de forlater reiret. Sommermånedene er høysesong for både hekking og fjellturisme.