Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Viktige leveområder for arter har gått tapt langs elven Gaula de siste 70 årene på grunn av gjengroingen.

Det er er til sammen 108 jervekull i Skandinavia, og det er en nedgang på 33 prosent sammenlignet med i fjor.

Ålen bruker mye lengre tid på den lange, farefulle ferden til gyteområdene i Sargassohavet enn det forskere tidligere har trodd. 

En ny film gir et innblikk i dyrelivet i skogen, bare noen kilometer fra hovedstaden.

De lusker, går eller løper forbi kameralinsen. Her kan du se unike bilder av dyrene som gikk forbi et viltkamera i Halden kommune i løpet av ett år.