Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Villaks med mye genetisk påvirkning fra oppdrettslaks er både yngre og mindre når den blir kjønnsmoden enn villaks som har lite oppdrettslaks i slekta.

Viktige leveområder for arter har gått tapt langs elven Gaula de siste 70 årene på grunn av gjengroingen.

Det er er til sammen 108 jervekull i Skandinavia, og det er en nedgang på 33 prosent sammenlignet med i fjor.

Ålen bruker mye lengre tid på den lange, farefulle ferden til gyteområdene i Sargassohavet enn det forskere tidligere har trodd. 

En ny film gir et innblikk i dyrelivet i skogen, bare noen kilometer fra hovedstaden.