Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Det er er til sammen 108 jervekull i Skandinavia, og det er en nedgang på 33 prosent sammenlignet med i fjor.

Ålen bruker mye lengre tid på den lange, farefulle ferden til gyteområdene i Sargassohavet enn det forskere tidligere har trodd. 

En ny film gir et innblikk i dyrelivet i skogen, bare noen kilometer fra hovedstaden.

De lusker, går eller løper forbi kameralinsen. Her kan du se unike bilder av dyrene som gikk forbi et viltkamera i Halden kommune i løpet av ett år.

Gjerdene som bygges for å hindre terrorister, flyktninger og narkotikasmuglere i å krysse grensene i Øst-Europa og Sentral-Asia gjør at dyr hekter seg fast i piggtråd og stenges ute fra leveområdene sine.