Samarbeidspartner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Et framtidig klima med varmere og våtere vær vil ha liten innvirkning på kraftpriser og kraftproduksjon i Vest-Europa.
Flomtoppen ved meget store regnskyll kan reduseres med mer enn 50 prosent hvis man bruker grunne blomsterbed som fanger og filtrerer overvann.
I år svømmer laksesmolten ut i havet tolv dager tidligere enn i 1961. Forskere mener det skyldes klimaendringene. 
Vannkraftverkene skader ikke ørreten så lenge de sørger for at riktig mengde vann strømmer gjennom til enhver tid. Det viser ny studie av fire vassdrag i Norge.
Byråkratiet som ble bygd opp rundt tømmer-industrien kan knyttes til toppsjiktet i statsledelsen og dermed Norges selvstendighet, mener forsker.