Samarbeidspartner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norske kontorbygg bruker mer energi på PC-er, skrivere, kaffemaskiner, oppvaskmaskiner og annet elektrisk utstyr enn til å varme opp bygget. 

Det er ventet at klimaendringer fører til mer ekstremvær, mer nedbør, stigende havnivå og økt belastning for kraftmagasinene våre. Dette kan gi store utfordringer for energisektoren.

FRA ARKIVET:

– Det er fjellet sjølv som fortel oss det, seier NVEs sjefsgeolog Lars Harald Blikra. Auka rørsler, rystelsar og mindre steinsprang eller utfall frå fjellet er signal ekspertane ser etter. Han er oppteken av at folk skal kjenne seg trygge.

Sjøvann og elektriske anlegg er ingen god kombinasjon. Opp mot 2000 norske energianlegg ligger utsatt til når havet stiger.

Byråkratiet som ble bygd opp rundt tømmer-industrien kan knyttes til toppsjiktet i statsledelsen og dermed Norges selvstendighet, mener forsker.