Samarbeidspartner

Norges musikkhøgskole

Den tyske orkesterleiaren Wilhelm Furtwängler var ein omstridt figur. Men sjølv om han blei nytta som eit verktøy for naziregimet, lukkast han med å få fram musikkens venleik som ei kraft for det gode, meiner forskar.

Ein musikkstudent kan bruke 7800 timar åleine på øverommet i løpet av fem år på eit konservatorium. Korleis kan ein vite at ein brukar tida riktig? Johannes Lunde Hatfield har leita etter svar i idrettspsykologien.

Ein solist bør vere medskapar i verka ho framfører, heller enn eit slags medium musikken skal passere gjennom, meiner pianist og forsker.

Er black metal-musikk brutal bare på scenen eller fører den til voldelig oppførsel? 

Jazzmusikere tråkker opp ukjente musikalske stier sammen når de improviserer. – Det som foregår er mer praktisk enn mystisk, ifølge forsker.