Samarbeidspartner

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Så sent som på 1950-tallet ble nesten all mathvete importert. I dag blir det meste produsert på norske jorder.

Dagens metoder for å beregne forventet energiproduksjon ved et solcelleanlegg, kan være så mye som 20 prosent feil. Nye resultater bidrar til optimisme blant dem som ønsker en økt satsing på solenergi i Norge.

Mykobakterier i miljøet kan smitte gris. Men kan infisert svinekjøtt smitte mennesker?

Luftveisinfeksjon hos storfe er et stort og økende problem i Norge. Resultatet er dårlig dyrevelferd og økt bruk av antibiotika.
Når det står igjen grupper av trær etter flatehogst, så øker overlevelsessjansene for mange av artene som lever i skogen.