Samarbeidspartner

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bier takler klimaendringene ulikt avhengig av hvor de bor i landet. Det må vi ta hensyn til når den nasjonale strategien for bier skal lages, mener forsker.

«Det grønne skiftet»: Dette sier vannforskeren

– Den globale oppvarmingen gir klimaendringer som i stor grad påvirker vannets kretsløp og vår bruk av vann, sier vannforsker Jon Arne Engan.

«Det grønne skiftet»: Dette sier matforskeren

– Forbrukerne står på toppen av matverdikjeden og kan stå sammen om å kreve en omstilling til en grønnere og mer miljøvennlig matproduksjon, sier matforsker Marina Aspholm.

Melk er vår viktigste kilde til jod i kostholdet, men for noen år siden sank jodinnholdet i melken.

«Det grønne skiftet»: Dette sier turistforskeren

Det urbane menneskets ønske om å komme seg ut i naturen kan skape muligheter for reiselivsbedrifter, mener reiselivsprofessor Peter Fredman.