Samarbeidspartner

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bilveiene hemmer bjørnens vandringer mer enn tidligere antatt.

Ny forskning viser at treslag som ikke er vant til skogbrann er dårlig rustet mot fremtidige klimaendringer.

– Ikke bare la regnvannet renne ned i sluk og rør. Bruk det til å skape spennende, trygge og vakre byer, oppfordrer forsker.

Det blir ikke noe grønt skifte uten at jussen også endrer seg, mener forsker. Her er syv måter den kan bidra til bedre miljø.

Nøkkelen til å finne en kur mot den dødelige hjernesykdommen skrantesjuke hos hjortedyr, kugalskap hos storfe og skrapesyke hos sau, kan ligge hos norsk melkegeit.