Samarbeidspartner

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ny forskning viser at menneskelig jakt gjør at bjørnene endrer spisevanene sine.

Ved hjelp av digital teknologi og radiosendere skal forskerne finne ut hvor norske flaggermus lever livene sine.

Spranget fra undervisning som er skreddersydd din personlighetstype til politisk reklame som er spisset inn mot akkurat dine fordommer er ikke stort, i en verden hvor såkalte stordata skaper nye muligheter.

Katastrofescenariet der vi sulter ihjel når biene blir borte er misvisende, ifølge forsker. – Frykten skyldes mer mangel på kunnskap enn mangel på bier.

Takket være nøye registrering av jordområder har kvinnene dokumentasjon på at de faktisk eier området.