Samarbeidspartner

Norges idrettshøgskole

Ein ny doktorgrad ved NIH tek for seg dei filosofiske perspektiva på røysler i idretten. Studien hevdar at idrettsutøvarar ikkje prosesserer informasjon som ei datamaskin og argumenterar for ei fenomenologisk forståing av kropp og rørsle.
En studie utført ved Norges idrettshøgskole har sett på barns kartlesing og samspillet mellom kartleser, kart og terreng. Studien viser at det er viktig med fokus på en aktiv kartleser som søker informasjon i både kart og terreng.
- Vi må ha trenere som kan ivareta ungene slik at de opplever mestring og får lyst til å fortsette. Trenerne må få lønn for strevet, hvis ikke mister vi dem, sier professor Jorunn Sundgot-Borgen.
Trening av overkroppen kan reduseres med mer enn to tredjedeler uten at det går utover resultatene, viser forskning fra Norges idrettshøgskole.
Bedre treningsmetoder kan gi eldre mennesker økt livskvalitet og bedre fysisk form. Et nytt, nordisk samarbeid skal finne ut hvordan.