Samarbeidspartner

Norges idrettshøgskole

Norsk reiseliv har enormt potensiale viss det klarer å leve opp til sin eigen merkevarestrategi: sterke opplevingar i natur. – Turistane må vere med og utforming turane, meiner friluftslivsforskar.

Noen ganger blir resultatene litt annerledes enn vi hadde sett for oss, men det må vi godta, mener doktorgradstipendiat.

Pasientar som følgde eit rehabiliteringsprogram som førebuing til knekirurgi, valde å droppe operasjonen. Smertene var borte, og kneet fungerte godt.

Utad kommuniserer Forsvaret maskulinitet og barskhet. Men en ny doktorgrad viser at å være militær i stor grad handler om adferd vi vanligvis forbinder med femininitet.

Folk i Sogn og Fjordane er mest fysisk aktive og har sjeldnare hjarte- og karsjukdommar enn folk i andre fylke. Men no er skilnadene i ferd med å bli utjamna.