Samarbeidspartner

Norges idrettshøgskole

Breaker-ungdommen i Oslo har svært forskjellig bakgrunn. Slike møteplasser er svært viktig for integrering, mener stipendiaten som har forsket på miljøet. 

Ny studie viser at kaffe hever prestasjonsevnen til utholdenhetsutøvere. Men store mengder koffein medfører også økt risiko for muskulære skader.

Fysisk aktivitet kan bøte på hovudårsaken til tidleg død blant personar med alvorlege psykiske lidingar. Så kva skal til for at dei faktisk blir meir aktive? 

– Det verste de kan gjøre, er å toppe laget for hver kamp slik at bare noen få utvalgte får spille, mener forsker. 

OL på Lillehammer i 2016 skulle hindre frafallet i norsk idrett. Forsker konkluderer med at arrangementet i stedet ble det brukt til å legitimere Norges idrettsforbund.