Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

Bakgrunn:Då den skandinaviske myntunionen vart inngått på 1870-talet, kunne bankane flytte kapital til nabolanda når etterspørselen der var stor. Men unionen hadde ikkje nokon særleg effekt på handelen mellom dei tre landa.
I Norge er det fritt fram for bruk av personlighetstester i rekrutteringsprosessen. Halvparten av dem ville ikke blitt sertifisert av Veritas.
Antarktis feirer 50 fredelige år, men kan forvente forviklinger når økt tilgjengelighet setter Antarktis-traktaten under press.
En ny studie avslører hvorfor vi elsker forhåndslanserte produkter, og hvorfor vi lar oss lure.
Dei utløysande årsakene til nedbemanning i norske mediebedrifter dei siste åra varierer, men når verksemdene først nedbemannar er framgangsmåten svært lik.