Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

Økonomer og hjerneforskere har gått sammen for å studere hvordan hjernen jobber når du tar beslutninger. Målet er å vise at vi ikke misliker ulikhet, men urettferdighet.
Når børsnoterte selskaper offentliggjør regnskapsinformasjon, gjenspeiles det umiddelbart i aksjekursene.
Det er lønnsomt for norske selskaper å rekruttere industriarbeidere med erfaring fra multinasjonale selskaper.
Nordmenn stiller svært strenge krav til oppførsel og straffer uønsket atferd. Det viser en kartlegging av sosiale normer er i ulike land.
Stor formue gjør entreprenører fete og fornøyde. Studie av norske oppstartere viser at profitten øker mest for entreprenører med minst formue.