Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

Kunder som opplever at et selskap de hører til fusjonerer med et annet selskap, uten av de har ønsket det, reagerer med frustrasjon. Mange avslutte kundeforholdet.
Finansforsker antyder at lobbyvirksomhet kan være første skritt på vei mot såkalte quid pro quo-avtaler: Hvis jeg gir deg, hva får jeg?
Mens opplagstallene går ned, forsøker tabloidavisene å selge flere eksemplarer ved hjelp av fengende artikler om sport og sex. Taktikken kan ha motsatt effekt.
Bedriftsdød ser ut til å bety lite for topplederes videre karriere. Oppsiktsvekkende mange toppledere beholder ledende posisjoner etter å ha ført et selskap til konkurs.
Dersom medarbeiderne ikke ser en viss kobling mellom innsats og belønning, kan det være skadelig for arbeidsmotivasjonen, mener ledelsesforsker.