Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

Det er ikke spesielt bekymringsfullt at økonomiske kriser ikke lar seg varsle, mener økonomiprofessor. Det ligger nemlig i finanskrisers natur at de kommer overraskende.
Bakgrunn:Et par tusen småsparere og en rekke store investorer venter i spenning på Høyesteretts behandling av sakene mot DNB og Fokus Bank.
– Svake beslutningstakere og dårlig kommunikasjon fyrer opp under krisen i Sør-Europa, mener professor.
Økonomiske motiver er viktigere enn sosiale og miljømessige hensyn når norske bankkunder skal investere i sosialt ansvarlige fond.
Arbeidslivet bør legge mye større vekt på verdien av uenighet. Konflikt kan være konstruktivt og gi ny innsikt, ifølge NHH-forsker.