Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

Risikokapitalister sikrer levedyktige entreprenørselskaper.
En toppleder som omtaler seg som «daglig tjener» er gjort til studieobjekt for forskere ved Norges Handelshøyskole.
Kursstigning som følge av oppkjøpsrykter påvirker ikke salgsprisen på et selskap. Analyser av 6000 oppkjøp viser at tidligere forskning har tatt feil.
Noen år borte fra arbeidslivet fører til større tap for høyt utdannede enn for lavt utdannede kvinner.
Selv i verdens mest likestilte land er det store forskjeller på menn og kvinners konkurransementalitet. Størst forskjell finnes i de øvre sosiale lag.