Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

Ord som sakte-tv, naving, kulturkjerring, askefast og halehelt har vore på lista dei siste åra. Klarer du å gjette årets ord? Sjå videoen!

Når bedrifter skal være kreative og komme opp med ideer setter de gjerne sammen et team. Men blir vi egentlig mer kreative når vi jobber sammen med andre?

Norges Bank gjorde vondt verre under bankkrisene på 1920- og 1980-tallet. Historien om norsk pengevesen har flere eksempler på svært uheldig politisk innblanding.

Vi har ei omstillingskrise og må legge forholda betre til rette for at fleire skal innovere, konkurrere og ta risiko, seier Victor D. Norman. 

Få en oppfriskning i statistikk-kunnskapene ved matematikkprofessor Jan Ubøe.