Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

En banebrytende studie av bruken av teknologi i lederutvikling er nå i gang. Studien skal dokumentere gjeldende beste praksiser, identifisere endringer og skissere fremtidige trender.
- Før var det slik at lederen visste alt, visste best og ble først informert når noe gikk galt. Den tiden er det definitivt slutt på - og det får konsekvenser, sier seniorkonsulent og fagbokforfatter Arne Selvik.
Pasienter som flytter til et annet sykehus har kortere ventetid og liggetid enn pasienter som velger å bli. Men det er de "lette" pasientene som flytter på seg, ifølge ny forskning fra SNF.
De er unge, de er kvinner, de er psykologer og konsulenter i AFF. Ønsket om å bidra til utvikling lederens relasjoner til sine medarbeidere er også felles for Jøri Gytre Horverak og Ruth Jorunn Glittenberg.
Administrerende direktør Bjørn Helge Gundersen i AFF mener at norske ledere trenger en konferanse som stimulerer til refleksjon over norsk ledelsespraksis i et internasjonalt perspektiv.