Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

Pasienter som flytter til et annet sykehus har kortere ventetid og liggetid enn pasienter som velger å bli. Men det er de "lette" pasientene som flytter på seg, ifølge ny forskning fra SNF.
De er unge, de er kvinner, de er psykologer og konsulenter i AFF. Ønsket om å bidra til utvikling lederens relasjoner til sine medarbeidere er også felles for Jøri Gytre Horverak og Ruth Jorunn Glittenberg.
Administrerende direktør Bjørn Helge Gundersen i AFF mener at norske ledere trenger en konferanse som stimulerer til refleksjon over norsk ledelsespraksis i et internasjonalt perspektiv.
Norske bedrifter ignorerer korrupsjon og ser en annen vei når de etablerer seg i utenlandske markeder. Frykten for å miste fremtidige forretningssamarbeid er en viktig årsak, mener forsker.
De yngste i søskenflokken gjør det dårligere enn sine eldre søsken. Mindre utdanning, lavere lønn og større sjanse for deltidsarbeid er konsekvensene av å komme sist til verden, viser ny forskning fra NHH.