Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

Gründere som tror de kan alt best selv vil få problemer med å lykkes i det lange løp. – Det går dårlig med dem fordi eieren ikke slipper grepet, sier NHH-forsker Jarle Bastesen.

 

Da språkforsker Trine Dahl tok for seg seks avisartikler om samme klimanyhet, tok forskningsresultatet helt ulike retninger.

Bedrifter som prioriterer fornying høgt, utnyttar nedgangstider til å gjennomføre tiltak som på sikt kan gje dei konkurransefordelar mot andre bedrifter.

Titler som «sir» eller «dame» er så forlokkende for toppsjefene at de gjerne ofrer bedriftens overskudd.

Kommuner, politidistrikter og universiteter og høyskoler skal slås sammen den nærmeste tiden. Hvordan skal man få dette til? Se video med NHH-professor Inger Stensaker.