Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

Dei rikaste investerer i grøne fond når dei blir informerte om dei finansielle fordelane ved å investere, ikkje når dei får opplyst at fonda er etiske eller berekraftige.

Nokre bønder slit så mykje med å samarbeide at dei flyr på kvarandre. Slikt påverker stemninga i heile bygda, seier forskar.

I fjor blei ordet framandkrigar kåra til årets nyord. Sjå kva som blir årets ord.

Gründere som tror de kan alt best selv vil få problemer med å lykkes i det lange løp. – Det går dårlig med dem fordi eieren ikke slipper grepet, sier NHH-forsker Jarle Bastesen.

 

Da språkforsker Trine Dahl tok for seg seks avisartikler om samme klimanyhet, tok forskningsresultatet helt ulike retninger.