Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

Dersom en ansatt får en bonus ut ifra flaks og ikke ferdigheter, er det urettferdig, mener nordmenn. Amerikanerne synes det er helt greit.

Da NHH-professor Victor D. Norman var statsråd, deregulerte han innenriks luftfart, noe som bidro til bedre tilbud og lavere priser. Nå er hans 40 år på NHH over.

Likevel utsetter lokalpolitikere å vedlikeholde skolebygningene, ifølge forsker i økonomi. 

I 1930 var det vanskelig for folk flest å gjøre klassereiser i Norge. Men innen 1950 ble vi verdensledende på sosial mobilitet. Hva skjedde?

Inntektsforskjellene øker også i Norge. Forskere har testet ut hva det gjør med holdningene våre.