Samarbeidspartner

Norges Geotekniske Institutt

Det er stort behov for godkjente deponier for alunskifer – en bergart som kan bli både sur, giftig og kostnadsdrivende hvis den graves opp eller forstyrres på andre måter.
I 2001 skremte en amerikansk forsker både afrikanere, europeere og amerikanere med en 900 meter høy tsunamibølge. Ny norsk forskning viser at frykten var betydelig overdrevet.

I 2014 og 2015 fant Miljødirektoratet at miljøgiftnivåene i fisk fra Tyrifjorden var mye høyere enn i fisk fra Mjøsa og Randsfjorden. Hva skyldes det?

Bakgrunn:Monsterbølger opp mot 30 meter var lenge noe bare sjøfolk snakket om. Måleinstrumenter på en plattform i Nordsjøen har bevist at monstrene virkelig eksisterte.
Norske forskere har nå fastslått at risikoen for flodbølger er uakseptabelt høy i deler av Sørøst-Asia som tidligere har vært betraktet som trygge.