Samarbeidspartner

Norges Geotekniske Institutt

Det er stort behov for godkjente deponier for alunskifer – en bergart som kan bli både sur, giftig og kostnadsdrivende hvis den graves opp eller forstyrres på andre måter.
I 2001 skremte en amerikansk forsker både afrikanere, europeere og amerikanere med en 900 meter høy tsunamibølge. Ny norsk forskning viser at frykten var betydelig overdrevet.
Bakgrunn:Det siste tiåret har vært blant de verste noensinne når det gjelder skader og omkomne på grunn av jordskjelv, til tross for økende kunnskap om hvordan skader og tap av menneskeliv kan forebygges.

I 2014 og 2015 fant Miljødirektoratet at miljøgiftnivåene i fisk fra Tyrifjorden var mye høyere enn i fisk fra Mjøsa og Randsfjorden. Hva skyldes det?

Norske forskere har nå fastslått at risikoen for flodbølger er uakseptabelt høy i deler av Sørøst-Asia som tidligere har vært betraktet som trygge.