Samarbeidspartner

Norges Geotekniske Institutt

Vannkvaliteten i mange norske havner er dårlig fordi sedimentene på bunnen inneholder forurensninger. To prosjekter i Trondheim og Hammerfest viser at de forurensede sedimentene kan forvandles til verdifulle strandtomter.
De pågående klimaendringene kommer til å forårsake flere skred. Men menneskenes endrede adferd og bruk av naturen er en større risikofaktor.
Fintfølende elektromagnetisk teknologi gir oljeselskapene enda større intekter.
Norske forskere har nå fastslått at risikoen for flodbølger er uakseptabelt høy i deler av Sørøst-Asia som tidligere har vært betraktet som trygge.
Dagens ekstremvær kan bli fremtidens normalvær, men det er ikke norske veier og jernbanelinjer bygd for.