Samarbeidspartner

Norges Geotekniske Institutt

Potensielle fjellskred på Vestlandet utgjør den største faren for flodbølger i det nordøstlige Atlanterhavet.

Norges første katastrofefilm, Bølgen, åpner årets filmfestival i Haugesund i dag. Forskere har sørget for at flodbølgescenene i filmen er så realistiske som mulig.

Planleggingen av miljøopprydding i Oslo havn fokuserte ikke på utadvendt kommunikasjon. Det har Bergen havn tatt lærdom av.

Et klassifiseringssystem som brukes i tunnelarbeid over hele verden, har fått en app. Dette vil forenkle arbeidet og gir bedre kontroll, ifølge forskerne bak appen. 

Bakgrunn:Monsterbølger opp mot 30 meter var lenge noe bare sjøfolk snakket om. Måleinstrumenter på en plattform i Nordsjøen har bevist at monstrene virkelig eksisterte.