Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

I bygdene rundt Åknes i Møre og Romsdal er det ti til hundre ganger større sannsynlighet for å miste livet i et fjellskred enn i en trafikkulykke. Det ustabile fjellpartiet Åknes blir nå klassifisert som et hundreårsskred.
Jorden fra skorpe til kjerne. En gruppe forskere ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) planlegger et nytt forskningssenter som skal koble viten om bevegelsene i skorpen til det som skjer i Jordens indre.
Slik har du aldri før sett Oslofjorden. Maringeologisk kartlegging avslører undersjøiske ras, forkastninger, forurensing, vrakrester og dype groper med strømmer av gass eller grunnvann.
Det er større fare for steinsprang enn for jordskred i områder med potensiell fare for skred i Bergen. Det viser de første resultatene fra grovkartleggingen i kommunen.
Regjeringen vil vite mer om bunnforhold og fauna før det blir aktuelt med ytterligere petroleumsvirksomhet utenfor Nordland og Troms. I vår starter kartleggingen.