Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

De forurensede massene som er ført ned på dypet ved Malmøykalven i indre Oslofjord, holder seg på plass. Det viser ny kartlegging.
Den norske kontinentalsokkelen er mer fargerik og spennende enn man skulle tro ved første øyekast. Utenfor Troms er det funnet nye korallrev.
Med undervannskamera finner forskere nå nye naturtyper over 1000 meter ned i Barentshavet.
På paradiset Seychellene leter norske geologer etter det helvetet som kan ha utslettet dinosaurene.
To innsjøer i Rondane kan gi svar på hvordan siste istid egentlig ble avsluttet i disse fjellområdene.