Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Flere snø- og jordskred, mer steinsprang og økt fare for leirskred. Stigende temperatur og mer nedbør vil øke faren for alle typer skred i deler av Norge de neste 50 årene.
Mineraler, olje, gass og fornybar energi kan skape en ny bærebjelke i nordnorsk næringsliv fram mot 2030, spår ny rapport.
Norske forskere skal kartlegge jordforurensningen i Dublin. Målet er å avsløre om tjærestoffer og tungmetaller som bly kan utgjøre en risiko for folks helse.
Forskere ønsker å fravriste norske fjell deres dypeste hemmelighet: Hvorfor er de så høye?
Den norske bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for hele 11,4 milliarder kroner. 64 prosent av produksjonen endte utenlands.