Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Et helikopter flyr i rette linjer fram og tilbake over Troms med en lang målesonde hengende under seg. De geofysiske helikoptermålingene i Nord-Norge er i full gang.
Mens geologene tidligere var helt avhengige av papirkart, flyfoto og feltdagbøker i papir, kan de i den digitale kartleggingshverdagen ta kontoret på armen.
Rissa-raset tok liv og rystet Norge. 33 år senere er bunnforholdene i innsjøen Botn grundig kartlagt. Resultatet viser blant annet ferske spor etter skred i strandsonen.
Den norske bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for hele 10,8 milliarder kroner.
80 ustabile fjellparti som kan føre til fjellskred med store volum, er identifisert i Møre og Romsdal. Fire fjellparti har høg risiko og vert overvaka.