Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Her kan du starte påsketuren. Nye skredkart på Internett gjør det lettere å planlegge rutevalg og ferdsel i deler av det norske vinterfjellet.
Ny forskning rokker ved vedtatte sannheter om Oslo-riften. Jordskorpen under den gamle riftdalen ved Oslo ser etter alt å dømme annerledes ut enn tidligere antatt.
Nils Arne Ree har 300 boktitler i sin imponerende samling av reiseskildringer fra 1700- og 1800-tallet. Nå har han støtt på et mysterium: Hvem har skrevet denne geologiske dagboken fra 1837?
Nye detaljerte bilder av havbunnen gir forskere et nytt syn på kystsonen. En omfattende geologisk kartlegging rundt øya Jøa har gitt mer kunnskap om kysten av Nord-Trøndelag.
Sedimenter fra den mektige Jostedalsbreen skal spores helt ut i Nordfjorden. Ny geologisk forskning i Sogn og Fjordane skal avdekke hvor raskt løsmasser fyller opp daler og innsjøer.