Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Nye kart bidrar til å identifisere radonutsatte områder i Oslo-regionen. Mellom 250 og 300 nordmenn pådrar seg lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering av for høye radonkonsentrasjoner i inneluft.
Et skred som omfatter hele fjellpartiet Åkneset i Møre og Romsdal kan skape en 40 meter høy flodbølge. Bølgen vil ramme de to tettstedene Hellesylt og Geiranger bare minutter senere.
Det er kartlagt høy radioaktivitet i granittene innenfor tett befolkede områder sørvest for Bergen sentrum.

Den kjente Trondheimskirken er ikke bare Olav den Helliges gravsted, den er også et utstillingsvindu av norske bergarter.

Slik har du aldri før sett Oslofjorden. Maringeologisk kartlegging avslører undersjøiske ras, forkastninger, forurensing, vrakrester og dype groper med strømmer av gass eller grunnvann.