Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Trondheim er byen fra havet! Folket her lever og bor på gammel sjøbunn. For 10 000 år siden slo saltvannet inn over strendene hele 175 meter høyere enn i dag. På Forskningstorget i Trondheim viser en modell hva som skjedde.
EU krever at alt vann skal ha status "god" innen 2015. Norge har hittil karakterisert åtte av i alt 262 vassdragsområder.

Gamle havområder, med små øyer og store vulkaner, etterfulgt av en kraftig kollisjon mellom to kontinenter som skapte en fjellkjede på størrelse med dagens Himalaya. Kort fortalt: geologihistorien til Midt-Norge.  

Nye kart bidrar til å identifisere radonutsatte områder i Oslo-regionen. Mellom 250 og 300 nordmenn pådrar seg lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering av for høye radonkonsentrasjoner i inneluft.
Det ustabile fjellmassivet Åkerneset i Møre og Romsdal granskes ved hjelp av detaljerte lasermålinger. Det er første gang en slik metode brukes til å utrede fare for fjellskred i Norge.