Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

NGU har målt vekta på mor Norge. Tyngdepunktet ligger på Sørøya i Finnmark, mens Gaustadtoppen i Telemark er landets letteste del.
Det startet med forskning på istidsgeologi på Jæren. Mer enn femten år senere, er alt klart for tapping av krystallrent kildevann på flaske.
Komi, nordlige Russland: Brått tar vegen slutt. Bare den mektige Vychegda-elva flyter sakte gjennom det øsende regnværet rett foran oss.
Sporelementer i fiskeskjell kan i framtida gjøre det mulig å spore vill-laks tilbake til sin barndoms elv, og rømt oppdrettsfisk tilbake til settefiskanlegget.
For 252 millioner år siden forsvant 90 prosent av alle marine arter. Nå har forskere funnet spor etter overlevende.