Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Mikroorganismene er minst 300 millioner år eldre enn det som tidligere har vært akseptert som jordas eldste spor etter livsformer. 

Forskere har nylig påvist mikroplast i to prøver fra sjøbunnen i Norskehavet og i en fjord ved Ålesund. – Plast finnes over alt, sier forsker. 

No føreligg svært detaljerte kart frå havbotnen i fem kommunar på Søre Sunnmøre. Dei viser skipsvrak, bratte bakkar, blanke berg og gode fiskeplassar.

30 år etter Tsjernobyl-ulykken

Måling av radioaktivitet er en viktig del av Norges atomberedskap, 30 år etter Tsjernobyl-ulykken.

Jakten på kleberstein til Nidarosdomen intensiveres. Det er bare én vinters forbruk igjen før lageret hos Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider er tomt.