Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

No føreligg svært detaljerte kart frå havbotnen i fem kommunar på Søre Sunnmøre. Dei viser skipsvrak, bratte bakkar, blanke berg og gode fiskeplassar.

30 år etter Tsjernobyl-ulykken

Måling av radioaktivitet er en viktig del av Norges atomberedskap, 30 år etter Tsjernobyl-ulykken.

Jakten på kleberstein til Nidarosdomen intensiveres. Det er bare én vinters forbruk igjen før lageret hos Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider er tomt.

Nye geologiske kart over Saltstraumen kan gjere det enklare å ta vare på dei mest sårbare naturtypane. Dei kan òg bli eit viktig verktøy for turistnæringa i området.

De forurensede massene som ligger tildekket av sand i Malmøykalven, er tilfredsstillende isolert fra miljøet rundt. Det viser en ny undersøkelse av det omstridte deponiet i Oslofjorden.