Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Det enorme isvolumet i Antarktis har variert gjennom millioner av år. Men hvor mye? Satellittbilder og steinprøver fra spisse fjelltopper skal fortelle klimahistorien.

Ved hjelp av moderne laserteknologi har forskere avdekket at det har gått flere hundre skred i området. 

Forskningsfartøyet Seisma har nylig trålet skjærgården i Møre og Romsdal for å finne skjellsand.

Mikroorganismene er minst 300 millioner år eldre enn det som tidligere har vært akseptert som jordas eldste spor etter livsformer. 

Forskere har nylig påvist mikroplast i to prøver fra sjøbunnen i Norskehavet og i en fjord ved Ålesund. – Plast finnes over alt, sier forsker.