Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

I eit lite, anonymt bygg, vegg i vegg med ein stor papirfabrikk, skjuler det seg ei miljøteknologisk bedrift som ser ut til å verte ein eksportsuksess av dimensjonar.
Bakgrunn:Skuggesidene ved bygginga av den norske velferdsstaten kjem etter kvart fram i lyset. I åra 1914-86 vart omlag 1500 barn av taterar tekne frå foreldra sine. Ein lekmannsmisjon var, med styresmaktene si velsigning, drivkrafta bak overgrepa mot taterane.
Det hjelper ikke å ha et produkt som er sikkert, billig, godt og ikke minst miljøvennlig, når kundene ikke har den samme oppfatningen. Ved hjelp av forskning har man utviklet teknologi som gjør avfallsgjenvinning både økonomisk og miljømessig bærekraftig, men brukerne tviler fortsatt.
Datafag er mer populært som studievalg enn noen gang, men jentene uteblir. I Trondheim har en prosjektgruppe greid å endre på dette. Nå skal de bruke samme medisin på landsplan.
Det er ikke småtterier en forskergruppe ved Senter for høyere studier har satt seg som mål å tallfeste. Ved hjelp av gravitasjonslinser skal de kartlegge intet mindre enn avstander i verdensrommet, Hubbles konstant, universets alder og massetetthet.