Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Hun skulle bli gymlærer. I stedet ble hun Nordens første kvinnelige idrettsprofessor og Idrettshøgskolens første rektor. Kari Fasting (55) påstår at toppidrett er usunt, men kan til nød gå med på at folket trenger sirkus.
Mange psykiatriske pasienter får svært plagsomme, enkelte ganger livstruende, bivirkninger av medikamentbruk. Ny forskning kan redusere pasientenes lidelse betraktelig. En enkelt gentest kan fortelle om en pasient har behov for en høy eller lav dose av visse medikamenter.
Vi er avanserte brukere av dataløsninger i Norge, men ligger langt tilbake når det gjelder produksjon av slike. Noen unntak finnes likevel: Ett av dem er Universitetet i Tromsø hvor en forskergruppe driver eksperimentell dataforskning i verdenstoppen.
- Det har de siste årene kommet mange dramatiske utsagn om miljøsituasjonen i Russland. Hva av dette er sant, og hvor mye bygger på faktisk kunnskap om miljøtilstanden? Har miljøtrusselen fra Russland erstattet fiendebildet av det tidligere Sovjetunionen?
Myndighetene i Indonesia vil ikke ha flere skogbranner av den typen som har herjet store deler av landet. Derfor er Forskningsstiftelsen SINTEF Anvendt matematikk og Norskog i full gang med å utvikle metoder og verktøy for bedre skogforvaltning i Indonesia.