Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Ni prosent av forskerne står ansvarlige for halvparten av de faglige publikasjonene ved statlige høyskoler. Sivilingeniørene kommer best ut, mens helsefaglig forskning inntar jumboplassen.
- Vi har få indikasjoner på at det er en sammenheng mellom forurensning og kreft, enda så mye det er forsket på området.

Geologen Rolf Birger Pedersen ved Universitetet i Bergen er den første på bunnen i noen av Nord-Atlanterens største dyp. Pionérprosjektet er i ferd med å gi oss ny kunnskap om enorme gassforekomster, dannelsen av havbunnen og livet på flere tusen meters dyp.

"Da seilbåten ble erstattet av motorbåt på norskekysten, var sunnmøringen den første til å kjøpe seg en. Han betraktet mekanismen i to minutter, så forstod han. Han er Norges mest lærenemme mann…", skreiv forfattaren Agnar Mykle i boka Rubicon for snart ein mannsalder sidan. Sunnmøringane har alltid vore flinke til å kopiere. Men kan dei tenke nytt?
Barn adoptert fra utlandet viser store forskjeller i skoleprestasjoner. Noen klarer seg svært godt, mens andre har omfattende problemer.