Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

En avtale må gjøre hvert land trygg på at andre land også reduserer utslippene av klimagasser. Men det er nærmest politisk umulig, mener norske forskere.

Lærere i grunnskolen elsker jobben sin. Men tidspress og helgejobbing gjør at de tappes for krefter og at én av fem vurderer å slutte.
Etter fem års internasjonalt forskningssamarbeid mellom Norge, Chile og Canada er laksens arvemateriale kartlagt.
Femåringene i barnehagen har lite kontakt med de voksne. – Urovekkende. Det kan gå ut over læringen når barna begynner på skolen, advarer forskere. 
Navs arbeidspraksis skader sjansene på arbeidsmarkedet for unge som har droppet ut av videregående.