Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Navs arbeidspraksis skader sjansene på arbeidsmarkedet for unge som har droppet ut av videregående.
Lusekampen kjempes på mange fronter, også teknologisk. Både enkle og avanserte løsninger kan gi gode effekter.
De med best karakterer etter mastergrad får 20 prosent mer i lønn enn de i bunnsjiktet.

Mellom 2002 og 2009 ble en tredel av småbjørkeskogen på Nordkalotten mer eller mindre ødelagt av sommerfuglen bjørkemåler. Nå vet vi mer om hva som skjedde.

I løpet av året kan grensen for hvor mange slaktekylling det er lov til å ha, bli doblet. Det kan bidra til økt smittepress, men vil trolig endre dyrevelferden i liten grad.