Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Eldre og syke er ikke fullt så ensomme og elendige som mediene vil ha det til. Mange er fortsatt oppegående og selvstendige, selv om de har vondt både her og der.
Sykepleierne vil ikke arbeide deltid lenger. På ti år er andelen studenter som satser på deltid, halvert.
Når barna ikke har norsk som morsmål, får de ikke den støtten de skal ha i barnehagen. Lederne mangler flerkulturell kompetanse.

Forskerne var de første i verden til å undersøke hvor mye sot og andre partikler det er i lufta over Antarktis. De hadde ventet å finne nokså mye, men fant nesten ingenting.

Sogn og Fjordane kan lære resten av landet ei lekse. Skulane i fylket gjer det nemleg uforholdsmessig bra. Nynorsk, lærarstatus og ressursbruk er delar av forklaringa.