Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Facebook er den eneste debattarenaen der kvinner og menn er like aktive, mens ungdommen får stadig mer innflytelse. Dette er bare noen av funnene i en ny undersøkelse om sosiale medier.   

Torsken vil trenge seg inn på flere middagstallerkner. Bedre kvalitet og flere nisjeprodukter skal gjøre den hvite fisken like populær som norsk laks. 

Folk rundt middelhavet snur ryggen til den sunne maten som motvirker både hjerteinfarkt og hjerneslag. Hvorfor?

Det finnes prøver fra 30 prosent av den norske befolkning i norske biobanker. Men vi kan fortsatt bli flinkere til å bruke materialet til forskning, mener forsker.
Hva med å samle inn kronene til venneturen via Facebook? Norsk forsker har løsningen, men han er usikker på om tiden er moden.