Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Nytt fra akademia:

Forskningsrådet utreder flere alternativer for et nytt 22. juli-senter for forskning på høyreekstremisme.

Nytt fra akademia:

Utviklingen innefor big data, bruk av droner, sosiale medier og digitalisering av skolen reiser spørsmål om personvern, trygghet, og åpenhet. Nå utlyses 100 millioner kroner til å forske på ansvarlig innovasjon. 

Stadig mer underholdning strømmes over nettet med varierende kvalitet på lyd og bilde. Men hvor dårlig kan det bli før vi reagerer?

Samiske ungdommer og foreldrene deres har mindre alkoholforbruk enn den etnisk norske befolkningen i samme områder.

Unge arbeidstakere med moderat alkoholkonsum står for den største andelen av det alkoholrelaterte sykefraværet.