Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Den ulovlige cannabisomsetningen ved Akerselva fungerer som et treningsfelt for kriminalitet knyttet til etniske minoriteter, sier rusmiddelforsker Willy Pedersen.

Barn som er mye sinte, kan få problemer senere. Men barn som er triste og engstelige, får enda større problemer.

– Nå må vi sikre at også de mellomstore byene i Norge henger med i utviklingen, råder forsker. 

Hvordan har det som trolig er verdens mest sjenerøse sykelønnsordning, klart å overleve i snart 30 år?

Passasjerer på hurtigbåter langs kysten utsettes for økt risiko på grunn av priskonkurransen mellom rederier, mener forskere.