Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Men berggrunnen ved Longyearbyen er godt egnet til å lagre CO2 fra lokalt kraftverk.

 Enzymer kan gjøre gull av avfall fra skog og fisk.

Når alle offentlige informasjonssystemer begynner å snakke sammen, kan foreldrepenger og barnehageplass komme automatisk. Men det er et godt stykke igjen.

Demens kan bli en samfunnstrussel. 400 000 pasienter med demens i 2100 er så mange at det kan utløse sosiale kriser, sier nevroforsker Charalampos Tzoulis.

Noen unge diabetikere reduserer insulindosen. Det kan gjøre at de går ned i vekt, og det øker samtidig risikoen for alvorlige skader på vitale organer.