Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Noen unge diabetikere reduserer insulindosen. Det kan gjøre at de går ned i vekt, og det øker samtidig risikoen for alvorlige skader på vitale organer.

Fisketuristene legger igjen mye penger. Men skal vi bruke fiskekvotene på turisme eller tradisjonell fangst?

Når pasientane har fått kreftdiagnosen og er i sjokk, klarar dei ikkje å ta imot informasjon og tenkje på behandlinga som legen foreslår. Dermed har dei inga medbestemming over eiga helse.

D-vitaminmangel gir ikke bare økt risiko for skjelettproblemer, men kanskje også for psykoser.

Folk som bor i det norske Arktis har stor tillit til myndighetene, men mindre tro på forskere. De mener også at de samiske institusjonene har fått for mye makt på bekostning av de norske.