Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Hovedstaden vår blir en mer delt by. Og det er de nest rikeste som nå klumper seg sammen. 

Personer som i dag er godt voksne og yrkesaktive, taper mest på pensjonsreformen. 

Omtrent samtlige av fiskerne svarer at de ofte eller alltid trives på jobben.

Vår største økonomiske reform siden Folketrygden ble innført i 1967, fungerer slik politikerne håpet, ifølge forskere.

Det er blitt vanskeligere å ta avgjørelser om den norske villreinen fordi flere stemmer enn tidligere skal høres.