Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

En norsk oppfinnelse kan fortelle deg hvor mye sol du utsetter deg for.

Gravide er langt oftere sykmeldte nå enn de var for 25 år siden.

Hovedstaden vår blir en mer delt by. Og det er de nest rikeste som nå klumper seg sammen. 

Personer som i dag er godt voksne og yrkesaktive, taper mest på pensjonsreformen. 

Omtrent samtlige av fiskerne svarer at de ofte eller alltid trives på jobben.