Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

En undersøkelse om unge menn og selvmord avdekker at mennene var sårbare når de ikke lyktes i å leve opp til idealbildet av seg selv. 

Metan er en av flere jokere i klimaregnskapet. På grunn av gassens korte levetid kan reduksjoner i menneskeskapte utslipp raskt bremse global oppvarming. 

For fastlegen er det vanskelegare å oversjå ei e-melding enn ein telefonsamtale eller ein beskjed på gul lapp, rapporterer heimesjukepleiarar.

Legen kan påvirke om sykefraværet blir større eller mindre blant pasientene.

Kysttorsken er trua, og mange har pekt på reketrålerne som en av syndebukkene. Men nye genetiske studier av fangsten viser at det ikke stemmer.