Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Nå skal forskerne undersøke om den nye teknologien finner mer brystkreft, og hva slags svulster den kan finne.

Snart kan diabetikere måle blodsukkeret uten å stikke seg i fingeren. 

Teknologien for persontilpasset medisin er inne i en rivende utvikling som vil revolusjonere behandlingen av mange sykdommer. Men hvis revolusjonen skal komme, må endringer i både regelverk og holdninger til.

Å vaksineres mot allergi tar i dag flere år. Nå kan ny vaksineteknologi opprinnelig brukt mot kreft og influensa, komme til nytte for allergikere. 

Mange innvandrere i Norge snakker om at de vil flytte tilbake til hjemlandet sitt. Men kvinner vil oftere bli her enn menn.