Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Nøkkelen for reiselivsnæringen er å legge til rette for at turisten blir engasjert og lærer noe om stedet. Det fører til at de kommer tilbake og til oppmerksomhet i sosiale kanaler. 

Schizofreni ser ut til å være et biprodukt av utviklingen mot en kompleks og avansert menneskehjerne, ifølge forskere ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser. 

De få kvinnene som selger narkotika, må bruke sin egen kvinnerolle for å klare seg i en beinhard bransje. Men kvinnerollen kan brukes på ulike måter.

Tanken på å måtte være avholdende resten av livet kan gjøre at personer som sliter med alkoholmisbruk, blir skremt fra å begynne med behandling, tror rusforsker. En ny medisin gir håp for misbrukerne.

Gjennomsnittsalderen på bluespublikumet øker hvert eneste år og det er få unge bluesartister i Norge i dag. Det bekymrer daglig leder for Europas Blues Senter på Notodden, Espen Fjelle. Nå håper han at forskning kan bidra til å finne tiltak som kan bevare bluesen.