Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Ungdom som har helseproblemer tidlig, havner oftere hos Nav som voksne, viser studie. – Mye kan løses på kontoret til skolehelsesøsteren uten at ungdom blir stemplet som syke, sier forsker. 

Innen 2050 kan Norge produsere 20 millioner tonn tang og tare til en årlig verdi av 40 milliarder kroner. – Halvparten kan produseres i oppdrettsintensive områder, mener forskningsleder Aleksander Handå.

Noen norske velferdsordninger kan fungere som eksempel når Kina nå vil skape en velferdsstat for alle.

Regjeringen slo for syv år siden fast at kommunene må spille en viktig rolle i klimaarbeidet. Så hvordan har det gått?

Sykehusene i Norge har de siste 15 årene vært gjennom en omfattende omorganisering, med et stort antall fusjoner mellom sykehus. Hvordan gikk det med de over 100 000 ansatte?