Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Lønningene på en arbeidsplass øker med 14-15 prosent dersom halvparten av de ansatte er organiserte.

Kinas økonomiske vekst har utelukkende vært til fordel for Norge, hevder flere eksperter på området. Nå viser en ny studie at lavt utdannede arbeidere taper på handel med Kina. 

Boligpriser og boliglån er blitt noe av det viktigste i mange nordmenns liv. Nå bruker mange boliglån til å finansiere forbruket sitt.

Minoritetselever i Norge har foreldre med lavere utdanning og inntekt enn majoritetselevene. Men på skolen er både ambisjonsnivået og innsatsen deres svært høy, viser en ny studie.

Religion er svært viktig for muslimsk ungdom med innvandrerbakgrunn i Norge. Samtidig ser forskere klare tegn til at religionen i større grad blir en privatsak.