Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Flere turister benytter seg av norsk allemannsrett. Det sliter på naturen. Nå etterlyser forskere løsninger som tar vare på omgivelsene og samtidig ivaretar turistenes ønske om friluftsliv.

Tenk deg at du reiser i en tidsmaskin 220 millioner år tilbake i tid, og at du legger ut på tur fra Bergen til Skottland. Der det i dag er ramsalt hav, er det et flatt ørkenaktig landskap.
Menneskebarnet har en evne som er fundamentalt annerledes enn andre nyfødte skapninger, nemlig en enorm kapasitet til å lære språk. Lingvister i Tromsø håper å komme nærmere en forståelse av dette livets under, etter å ha partert og analysert lyder og ord i setninger i en tiårsperiode.
Norge har mange boligområder, veistrekninger og jernbanelinjer som er utsatt for skred, men det er umulig å sikre alt sammen.
Professor Bernt Walthers teori om hvordan kjønnet formering oppstod for 1,5 milliarder år siden, er i ferd med å få gehør internasjonalt. Walther har gjesteforelest ved Stanford og flere andre amerikanske universiteter, og er i tillegg invitert til både Princeton og Harvard.