Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Hvordan klarte Jens Stoltenberg å lose gjennom en pensjonsreform som vil føre til at store deler av befolkningen får mye lavere pensjoner?

Polske samfunnsforskere har dybdeintervjuet 100 polske arbeidere i Norge. Svarene de fikk om nordmenns arbeidsmoral og polakkers svarte arbeid var åpenhjertige.

Danmark er testcase når nordiske forskere skal studere arbeidsmobilitet. Fører en svekkelse av stilingsvernet til større vilje til å flytte for å få jobb?
Leger og sykepleiere kan drive mye god medisinsk behandling, men så lenge den ikke blir fulgt opp av «kroppen» som behandles, hjelper det lite. Nå forsøker Lovisenberg sykehus i Oslo å utnytte pasientenes erfaringer og kunnskaper i behandlingen.

Gravide er langt oftere sykmeldte nå enn de var for 25 år siden.