Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Hvordan klarte Jens Stoltenberg å lose gjennom en pensjonsreform som vil føre til at store deler av befolkningen får mye lavere pensjoner?

Forrige tiår ble det satt i gang en stor satsing som skulle sikre alle norske barn plass i barnehagen. Nå vet forskere mer om effekten av barnehagereformen.

Hvorfor blir barn av rike foreldre ofte selv ganske velstående allerede som unge voksne? Miljøet barna vokser opp i spiller en viktig rolle, fikk norske forskere bekreftet i en studie ingen har gjort tidligere.

Svært lovende og enormt potensiale! Slik omtales ofte genterapien. Det store gjennombruddet har imidlertid latt vente på seg. Et av de store problemene er å få transportert gener inn dit hvor de skal virke - inni cellene. Her kan PCI-teknologien - kombinasjonen av et lysfølsomt stoff med påfølgende lysbehandling - komme til nytte. Forkortelsen står for fotokjemisk internalisering, og metoden er utviklet ved Radiumhospitalet.
Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige.