Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Hvordan klarte Jens Stoltenberg å lose gjennom en pensjonsreform som vil føre til at store deler av befolkningen får mye lavere pensjoner?

Fiskeoppdrettbedriften Troms Marin Yngel er i ferd med å bygge verdens første anlegg for intensiv produksjon av torskeyngel. Anlegget kommer til å produsere mer enn Lofotfisket.
Det satses på å løfte EU-samarbeidet opp fra prosjektnivå til satsinger som kobler de nasjonale budsjettene sammen.
Forskere ved NTNU fant gener som øker risikoen for lungekreft. Kanskje gir de samme genene også mer lyst til å røyke. Nå jakter de på en blodtest for lungekreft.
Et nytt forskningsprosjekt svekker antakelsen om at schizofreni fører til raskt og progressivt hjernetap.